Är jag rädd för F! / @Feministerna?

Twitter och sociala medier kan vara bra på många sätt, men för att få till stånd en meningsfull dialog börjar jag alltmer tvivla på deras potential. Jag får en fråga på Twitter om jag inte är rädd för Feministiskt Initiativ, då de är emot fackföreningar. Jag ska vara ärlig och medge att jag inte har…