Om säkerhet och sekretess i vården. Eller: Vad ska man behöva ta när man jobbar i potentiellt farlig verksamhet?

Jag läser en nyhet om våld i den statliga tvångsvården. Personalen inom SiS, Statens Institutionsstyrelse, tar hand om några av våra stökigaste ungdomar (på LVU-hem) och allra sjukaste missbrukare (på LVM-hem). Nu har personal på ett sådant hem sett sig tvungna att anmäla sig själva till Justitieombudsmannen. Varför? Jo, för att de röjt en persons identitet…