Sakpolitik eller regeringsalternativ? Hur man undviker att diskutera verkliga problem.

Det senaste årtiondet har mycket av den politiska debatten handlat om regeringsalternativ. Vilka koalitioner finns mellan olika partier? Hur trovärdiga är dessa att regera? Långt innan det finns ett valresultat – ett parlamentariskt underlag – att förhandla utifrån vill massmedia och politiska motståndare veta vilka partier som kan tänka sig att styra tillsammans. Här tror…