Sakpolitik eller regeringsalternativ? Hur man undviker att diskutera verkliga problem.

Det senaste årtiondet har mycket av den politiska debatten handlat om regeringsalternativ. Vilka koalitioner finns mellan olika partier? Hur trovärdiga är dessa att regera? Långt innan det finns ett valresultat – ett parlamentariskt underlag – att förhandla utifrån vill massmedia och politiska motståndare veta vilka partier som kan tänka sig att styra tillsammans.

Här tror jag att kärnan i den här problematiken ligger. Väljarna vill tydligt att partierna ska gå till val på sin egen politik, inte blockpolitik. Detta har ju DN/Ipso visat.

Så varför kvarstår detta fokus på regeringsalternativ? För att politiska motståndare och journalister frågar efter det.

Jag tycker inte om den här inställningen. Jag tror att det finns en rejäl risk att fokus på olika regeringsalternativ gör att vi inte diskuterar hur vi vill lösa olika samhällsproblem. Vad värre är, jag tror att fokus på regeringsalternativ är att aktivt val att undvika att diskutera sakpolitik. Det är lättare att peka på någon annan – Men du rå!?! Du är ju kompis med den…!  – än att själv stå för en åsikt i en konkret politisk fråga.

Här på min blogg och i de politiska diskussioner jag kommer att föra fram till valet kommer jag inte att ta upp regeringsalternativ. Det viktiga för mig är grön politik, och när vi har ett konkret valresultat (= stora gröna framgångar) kan vi se vilka koalitioner som ger oss mest grön politik. Då kan vi förhandla. Nu kan vi diskutera och debattera hur vi vill att samhället ska se ut, var vi är nu och hur vi vill ta oss dit vi vill komma.

Svårare än så behöver inte politik vara: Vi befinner oss vid punkt A. Vi vill komma till punkt B. Vill ditt parti komma till samma punkt B? Om svaret på den frågan är nej, låt oss diskutera varför vi vill skapa olika samhällen. Om svaret är ja, då kan vi samarbeta och se hur vi kan komma från punkt A till B. Om vi inte ens är eniga om vad punkt A är, då har vi problem… 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s