Vilket är det egentliga problemet med tiggeri?

Professor Bo Rothstein har idag skrivit en artikel på DN Debatt, om att vi borde förbjuda människor att ge pengar till tiggare på våra gator. Syftet skulle vara att tvinga fram en mer långsiktigt fungerande lösning på detta problem. För att underbygga sin åsikt jämför han med sexköpslagen, som enligt Rothstein lett till att färre…