Om dagens #prinsessdop, och #successionsordningen.

Idag döps den svenska kungafamiljens nyaste tillskott, Leonore, prinsessa av Sverige, hertiginna av Gotland. 

En aspekt av dopet som föranlett kommentarer på sociala medier är det faktum att dopet in i Svenska kyrkan är en förutsättning för att Leonore ska behålla sin plats i successionen till den svenska tronen. En del förfasar sig över att kungafamiljen inte har religionsfrihet, andra finner anledning att hävda att Svenska kyrkan har en särlagstiftning ännu idag, skilsmässa eller separation till trots.

Har kungafamiljen verkligen inte religionsfrihet i Sverige? Jag vill nog hävda motsatsen. De har frihet att välja vilken religion de vill bekänna sig till. Det enda som händer om de lämnar “den rena, evangeliska läran” (§4 i successionsordningen,) är att de förlorar sin rätt till den svenska regenttronen. Inget mer. De blir inte förvisade från Sverige, dömda till döden eller fråntagna ägodelar eller andra privilegier. Så har det faktiskt varit i Sverige tills för något 100-tal år sedan.

Det enda en medlem av kungafamiljen skulle förlora vid en konversion idag vore rätten till tronen. That’s it. Jag hoppas att Leonore, eller vilken annan medlem av kungahuset det må gälla, som känner att de vill välja en annan tro inte avstår från det bara för successionens skull.

För övrigt, vilken plats har Leonore i den svenska successionen? Före henne står moster Victoria, alla hennes nuvarande och framtida barn, morbror Carl Philip med eventuella framtida barn, samt förstås mamma Madeleine. Idag har hon plats nr 5 i successionen efter morfar, men den siffran lär stiga med åren… Det förefaller inte vara någon större uppoffring hon skulle behöva göra, om hon skulle välja att avvika från den rena, evangeliska läran någon gång i framtiden. 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s