@nya_moderaterna – ett parti på jakt efter en ideologi. #mstamma

När jag föddes på 1960-talet fanns det ett högerparti. Alltså ett parti som faktiskt hette Högerpartiet. Man visste var man hade det partiet, kan man säga.

Valresultatet i andrakammarvalet 1968 blev inte alls bra. Partiet gick tillbaka, och både Centerpartiet och Folkpartiet var större än Högerpartiet. En kris utlöstes i partiet. Det bytte namn till Moderata Samlingspartiet. Partiets ideologi låg någonstans i brytningspunkten mellan konservatism och liberalism. Under ett par årtionden stod partiet och vägde mellan dessa båda ståndpunkter, för att på 80- och 90-talen bli allt tydligare marknadsliberala i retorik och praktiska förslag.

Rörelsen mot marknadsliberalism drevs på av ungdomsförbundet, på det sätt som sker i flera borgerliga partier idag. 1989 stod en framfusig ungmoderat i TV och sade att han ville låta människor göra precis som de ville, i allt. Alltså att avveckla statsmakten. Han heter Anders Borg. 2006 blev han Sveriges finansminister.

Moderaterna hade dock svårt att stabilt locka mer än 20 % väljarstöd. Jag tror det handlade om att de allra flesta av deras lösningar handlade om att sänka skatterna, främst för företag och höginkomsttagare. Denna politik blev kanske allra tydligast under Bo Lundgren. I riksdagsvalet 2002 sjönk Moderaterna från 22,9 till 15,2 %. En ny kris följde.

Partiet fick en ny partiledare. Nya riktlinjer rogs upp för partiets politik. Moderaterna skulle inte längre vara ett skattesänkarparti, utan ett arbetarparti. Ett genialiskt drag, kan tyckas. Att stjäla Socialdemokraternas traditionella hegemoni i att företräda de små människorna. Partiet bytte t o m namn för att understryka kursändringen, till Nya Moderaterna. Eller gjorde de det? Den politiska organisationen heter fortfarande idag Moderata Samlingspartiet. Utåt sett används i alla fall konsekvent sedan 2005 namnet “Nya Moderaterna”.

Borta var allt skattesänkningsfokus. I stället lades fokus på att låta människor styra över sina liv själva. Mer frihet, det gillade folk. Reinfeldt ledde Moderaterna till ett stabilare regeringsinnehav än då någonsin haft förut. Men var fanns ideologin nu? Var de ett konservativt parti? Liberalt? Var ligger ett parti ideologiskt när de kallar sig arbetarparti, men sänker skatter för stora befolkningsgrupper (olika mycket iofs, men de allra flesta fick sänkt skatt)? Som kallar sig arbetarparti, men monterar ned sjuk- och arbetsförsäkringssystemen.

Tanken var att reformerna skulle generera mer välfärd, och flera arbeten. I absoluta tal blev det fler arbeten. Men om vi tar i beaktande att befolkningen under åren 2006-14 steg med ca 500 000, så ökade inte sysselsättningsgraden. De ökade arbetstillfällena låg i takt med befolkningsökningen. Var de över huvud taget ett resultat av den politik som Alliansregeringen förde? Eller är det bara så att en större befolkning naturligt leder till fler arbetstillfällen? Det vet vi inte.

Nu har Moderaterna och de övriga borgerliga partierna förlorat regeringsmakten. Flera partier har bytt partiledare, däribland Moderaterna. Anna Kinberg Batra gör sig kvitt en del av Reinfeldts sakpolitiska innehåll, inget konstigt i det. Nytt ledarskap kräver ofta detta slags åtgärder. I alla fall i partier där det finns en betoning på ett starkt ledarskap. Moderaterna får nog sägas vara ett sådant parti.

Men vart är partiet nu på väg? Är Moderaterna ett arbetarparti, med oklar ideologi? Konservatism ser vi inte längre mycket av i Moderaternas politik. Klassisk högerpolitik förs inte längre där. Gammelmoderater med hög svansföring i t ex försvarspolitik söker sig till andra partier. En hel del överväger t o m att rösta på Socialdemokraterna pga denna sakfråga. Vem hade kunnat ana det? En restriktiv invandringspolitik, som varit klassisk högerpolitik, ja de frågorna förs ju av ett parti längre ut på högerkanten nu. Så långt höger att det kanske inte ens är höger längre. Vem vet, med det partiet?

Tankar sprungna ur libertarianism förs fr a fram från Moderata Ungdomsförbundet. Det politiska parti som tagit över den libertarianska fanan i svensk politik är snarare Centerpartiet, under Annie Lööfs ledning.

Så vilken ideologi, vilka grundläggande värderingar, styr Moderata Samlingspartiets politik under Anna Kinberg Batras ledning? Finns där en berättelse att föra ut till väljarna? Vad är det för samhälle Moderaterna vill bygga? De frågorna besvarades inte under deras stämma, som avslutas idag söndag.

Det finns ett område där vi fick besked, flyktingpolitiken. Beskedet var att Sverige inte klarar mer. Andra måste dra sitt strå till stacken. Vi har gjort mycket, men nu mäktar vi inte med mer. Dessa besked känner vi igen från Moderaternas klimatpolitik. Vi är så duktiga i Sverige, så vi behöver inte gör mer. Nu måste andra göra något för att lösa problemen. Det finns ett modernt begrepp för detta: Nånannanismen. Är det månne Moderaternas nya ideologi?

Kan det vara ett framgångsrecept i rikspolitiken? Jag har svårt att tro det, men jag kan ju ha fel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s