Va?!? Är @miljopartiet ett feministiskt parti???

I helgen har Miljöpartiet haft kongress, och bl a har vi fastställt valmanifestet inför höstens riksdagsval. En del ändringar fördes in i partistyrelsens förslag, t ex ett fjärde mål om feminism vid sidan om de tre huvudpunkterna jobb, skola och klimat.

I media har feminism märkligt nog kommit att utmålas som något nytt när det gäller MP. Partiet har i sociala medier beskrivits som ”yrvaket” när det gäller feminism, som en blek kopia Feministiskt Initiativ och att vi saknar klassanalys eller perspektiv utanför en högutbildad medelklass när det gäller jämställdhetsfrågor.

Det är en sak att politiska meningsmotståndare försöker demonisera, förminska eller på annat sätt förklara Miljöpartiets politik felaktig eller irrelevant. Men varför hakar nationella medier på drevet? Dessutom välmeriterade ledarsidor som Dagens Nyheter, som föresvävat att de på något sätt företräder ett allmänintresse. Jag har oerhört svårt att förstå det.

Miljöpartiet grundades 1981. Feministiskt Initiativ grundades 2005. Vem kan på allvar kalla oss ”en blek kopia” av ett parti som grundades nästan ett kvarts sekel efter oss?!?

MP grundades i en folkrörelse mot kärnkraften. Det vet de flesta. Men lika känt borde det vara att partiet redan vid grundandet fastslogs kämpa för jämställdhet mellan könen.

När Miljöpartiet skulle organisera sin ledning avstod man från att införa partiledare, vilket alla andra riksdagspartier fortfarande har. Miljöpartiet har ända från starten haft språkrör, ett kvinnligt och ett manligt. Inget parti förutom FI har haft lika stor kvinnlig presentation bland sina ledare. Hur är det intellektuellt möjligt att kalla Miljöpartiet för något annat än ett jämställt och feministiskt medvetet parti?

Miljöpartiet var det första parti som införde principen om varvade listor, vilket idag är närmast en självklarhet inom alla partier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Ändå kallas vi yrvakna när det gäller feminism.

Vid våra kongresser ordnas talarlistor så att inte ett kön prioriteras framför det andra. Står det många män på talarlistor flyttas en kvinnlig talare upp, så att ojämställdheten motverkas. Finns det några andra partier som gör så?

Vi har alldeles säkert kvar spår och tecken av patriarkat och ojämställdhet inom Miljöpartiet. Vi är människor, och utvecklas med tiden, både som individer och som organisation. Men att kalla Miljöpartiet något annat än medvetet och målmedvet i frågor om jämställdhet och feminism är helt enkelt inte intellektuellt hederligt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s