Hur många Covid-patienter kommer att behöva vård i Uppsala?

I gårdagens DN fanns en artikel med rubriken “22.000 svenskar väntas behöva sjukhusvård vid första coronavågen“. Vad innebär detta för sjukvården i Region Uppsala?

Om vi bara delar siffrorna för hela Sverige med 30, så får vi väldigt ungefärliga siffror för invånarna i Uppsala län. I så fall blir det:

HELA BEFOLKNINGEN

 • 3 400 som säker vård
 • 550-600 som behöver slutenvård
 • 160-170 som kräver intensivvård

BARN 0–19 år

 • 60-70 som säker vård
 • 4 som behöver slutenvård
 • kanske 1 barn/ungdom som behöver intensivvård

VUXNA 0–64 år

 • 2 300 som söker vård
 • 300 som behöver slutenvård
 • 10 som behöver intensivvård

ÄLDRE 65+

 • 1 000 som söker vård
 • 260-270 som behöver slutenvård
 • ca 70 som behöver intensivvård

Om myndighetens antagande stämmer så kommer toppen 90-100 dagar in i epidemin. Alltså i maj-juni. Siffrorna i sig låter hanterbara. Förutsatt att alla inte behöver vård samtidigt. Och det är ju det som är vitsen med vidtagna åtgärder, att förlänga perioden under vilken riktigt svårt sjuka patienter behöver avancerad vård.

Till detta ska naturligtvis hänsyn tas till att Akademiska sjukhuset och universitetssjukhuset i Örebro har uppdrag att bedriva tertiärvård för hela sjukvårdsregionen. Det omfattar Regionerna Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Sörmland, Örebro och Värmland.

Tillsammans försöker vi täcka sjukvårdsbehoven för varandra, när det är olika fördelat. Men det innebär att vi behöver ha en höjd som är lite högre än bara att täcka behoven för Uppsala läns invånare.

Bilderna nedan från den länkade DN-artikeln högst upp i inlägget. Siffrorna gäller hela landet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s