Om vinster i välfärden. Inför helgens kongress i @miljopartiet. #mpkongress

Idag inleds Miljöpartiet de Grönas partikongress i Göteborg. Jag är tyvärr inte där, men de partikamrater som är där möts av nyheten att Miljöpartiet knep det 20:e och sista mandatet i EU-valet, mitt framför näsan på Socialdemokraterna. Med 453 rösters marginal! WOW!

Men det var inte det jag skulle skriva om här. Under kongressen ska vi bl a fatta beslut om valmanifest inför hösten val till riksdag, landsting och kommuner. Många saker står där, som är väldigt bra, och vi kommer att göra ett väldigt bra val. Det känns så väldigt tydligt redan nu i slutet av maj.

En sak i valmanifestet gör mig personligen bekymrad. Vinster i välfärden har debatterats länge, och i manifestet finns flera förslag på vad vi vill driva om vi hamnar i majoritets-/regeringsställning i höst.  I partistyrelsens förslag till valmanifest finns flera skrivningar om detta, som ärligt talat gör mig orolig både för vårt parti och för mig personligen.

Vi skriver bl a: “Aktörer med vinstsyfte ska inte få driva skolor” och att vi vill “reglera så att eventuella vinster i offentligt finansierad välfärd återinvesteras i verksamheten.” Jag anser att det vore ett stort misstag att på detta sätt fokusera enbart på vinsterna i bolag som finansieras med offentliga medel.

Jag är läkare, egenföretagare och driver ett aktiebolag. När jag startade mitt AB 2006 var det första min revisor sade till mig: “Det främsta syftet med ett aktiebolag är att göra vinst.” Jag håller inte med om det, men så sade min revisor till mig. Som företagare är inte vinstmaximering mitt främsta mål. Men jag vill göra vinst. Jag tror att alla företagare känner sig mer nöjda med sitt företagande om det faktiskt går med ett överskott. Tänk er, politiker, hur känns det med riksdagens/landstingets/kommunens budget? Känns det bättre om den går med plus eller med minus? Hur känns det med er privata budget? Konstigare än så är det inte med vinst i ett företag.

Problemet, som jag ser det, är inte vinsterna i företag som finansieras med offentliga medel. Utan vad som görs med dem. Det skulle vara lätt att kräva att allt återinvesteras. Men vad innebär det egentligen? Uppnår vi det vi vill med detta krav? Återinvesteras i vad? Och vilken företagare kommer att vilja driva ett företag som inte kan ge avkastning alls?

Vad är grön politik när det kommer till företagande? Som jag har sett det är Miljöpartiet i grunden väldigt positivt till företagande. Det gynnar kreativitet, initiativkraft, individens möjligheter att påverka sitt eget liv och bidra till en positiv samhällsutveckling. Denna syn delas av ett flertal partier, inte minst på den borgerliga sidan. Miljöpartiets har dock vissa aspekter som dessa partier saknar. Miljöpartiet har sina rötter i ideella organisationer, med många medlemmar som verkat i kooperativ t ex. Det gör att vår syn på vinstmaximering och vinstuttag är annorlunda än för t ex Moderaterna.

En grundläggande grön princip är god hushållning. Vi vill att offentliga medel ska användas klokt, för att få ut så mycket som möjligt för skattebetalarna. Jag ser idogt arbete enligt denna princip runt omkring mig när jag ser gröna politikers ställningstagande och uttalanden.

Jag vill påstå att god hushållning inte nödvändigtvis innebär att vi förbjuder vinstuttag helt och hållet. Sedan 2005 finns ett kapitel i Aktiebolagslagen som handlar om “Aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning” (kap 32). Jag är inte säker på nivåerna av vinstuttag som möjliggörs med detta kapitel, men det borde räcka med sådana skrivningar om vi vill begränsa vinsttutag av offentliga medel ur privata bolag.

Jag hoppas att kongressen inte slår fast partistyrelsens skrivningar om vinster i välfärden. I valrörelsen blir det väldigt svårt för mig personligen att argumentera för detta. Det finns andra, bättre sätt att nå dit vi vill: En klok och grön hushållning med offentliga medel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s