Politiker är ibland ett slags läkare. #val2014

Det slår mig att vi politiker ibland måste tänka och agera i förhållande till våra väljare som läkare gör i förhållande till sina patienter. Vi kan inte bara stryka medhårs för att bli omtyckta. Ibland måste vi även våga säga nej, och ordinera beska mediciner. Av omtanke om dem som til syvende og sidst väljer oss.

Om jag som läkare har en riktigt sjuk patient framför mig måste jag både lyssna och analysera. Vad är det patienten behöver? Ofta är det precis det som patienten säger att hen vill ha. Men vad bör jag göra om patienten vill ha något som jag vet skulle skada henom? Kan jag verkligen kalla mig läkare om jag alltid gör som min patient ber mig om? Naturligtvis inte. Om patienten behöver en medicin som smakar illa, men kan bota den sjukdom hen har, då behöver jag berätta vilka biverkningarna är, men också vilken nytta medicinen gör.

Vad har nu detta med politik att göra? Miljöpartiet anklagas ofta för att vara fientligt inställda mot det ena eller andra. Det kan vara bilister, människor på landsbygden eller något annat. Men är det verkligen så? Höjd bensinskatt är naturligtvis ingen välsmakande medicin, men har vi då inte tappat greppet om vad det är för sjukdom vi försöker behandla?

Hela vår planet har feber. Det är en bild, följ med mig nu. Om vi inte intar den beska medicin som olika insatser för klimatet utgör, då kommer temperaturen att fortsätta stiga. Sjukdomen kommer att förvärras, med ödematiska världshav och dåligt fungerande organsystem över hela vår planet. Vädret förvärras, skogar brinner ner och snart därefter dränks landsändar i skyfall. Människor lämnar sina hem pga klimateffekterna redan idag, och blir klimatflyktingar.

Vår planet är sjuk. Vi behöver politiker som har kunskap att ställa rätt diagnos, modet att ordinera rätt medicin och tålamodet att förklara för våra patienter/väljare varför biverkningarna är nödvändiga att uthärda. För alternativet är att tvingas inta ännu beskare medicin senare i sjukdomsförloppet. Eller att tvingas konstatera att endast palliativa åtgärder återstår.

Vilka politiker tror du har kunskap, mod och tålamod att bota vår planet?

Jag är aktiv i Miljöpartiet de Gröna, och vi ber om ditt förtroende att vara dina klimatdoktorer. På söndag kan du göra ditt Fria Klimatvårdval för fyra är framåt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s