Om böcker och deras vikt. Och om folkmord. 

I dagens DN finns en artikel om hur böcker stulna av nazister på 30-40-talen återfinner sina rättmätiga ägare. Eller rättare, deras rättmätiga ägares efterlevande arvtagare.

Historien är hjärtskärande i sig, där boken blir symbolen som åter påminner oss om förföljelsens hemskheter, om de människoöden som ligger bakom en återfunnen bok på ett bibliotek i Berlin, om de fruktansvärda och systematiska brott som lett till att människor i Tyskland ännu idag försöker lappa ihop det som har skadats. Hjälpligt. 

Jag reflekterar kring en annan aspekt, av att det just handlar om böcker. Det judiska folket kallas ibland Bokens folk, för att de följer den judiska lag som stadfästs i Moseböckerna. Och böcker är något särdeles centralt i judisk kultur. De bär på kunskap, klokskap, insikt som det kan ha tagit 100-tals, ja 1000-tals år att mejsla fram. Därför är böcker viktiga, som kulturbärare. 

Jag talade en gång med en polack, om varför kunskap och Gud stod så högt i den polska kulturen. Hens förklaring var den polska historien. Vid ett flertal tillfällen har Polen decimerats, styckats upp, delats av respektive tids stormakter. ”Allt har kunnat tas ifrån oss. Det enda som ingen har kunnat ta ifrån oss polacker är vår kunskap och vår Gud. Därför står de högre i polsk kultur än något annat.”

Det förklarade för mig varför polacker så ofta är så styvnackat konservativa i synen på Gud och på kunskap. Det förklarar också den ställning som religionen och kunskapen har i den judiska kulturen. Det förklarar däremot inte hur det kommer sig att den polska kulturen ofta varit en av de mer antisemitiska i Europa… 

Kunskap och bildning (ej att förväxla med varandra, även om de överlappar) är oerhört viktiga för att idag motverka de civilisationshot som vi möter. 

Vilka är dessa hot mot civilisationen? Flera olika, skulle jag säga. Utan inbördes ordning (men med tydliga band mellan flera) vill jag nämna:

  • Klimathotet
  • Antiglobaliseringsrörelsen
  • Auktoritära politiska krafter
  • Överutnyttjande av våra planetära resurser
  • Krig med massförstörelsevapen

Vi behöver fakta för att möta dessa hot. Men vi behöver också ett sammanhang, en bakgrund, att ställa dessa fakta mot. För att förstå varifrån de kommer, och vartåt vi syftar med vår politik och vårt samhällsbygge idag.

Kunskap och bildning som ofta finns samlade i böcker. Tryckta eller digitala. Böcker är symboler. Men de är även dyra skatter. Och faktiskt vapen, i ordets vidaste bemärkelse. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s