2020 – absurditetens politikår: Marknadsorienterade partier struntar i marknadens realiteter

Idag ska Sveriges riksdag debattera en motion från Sverigedemokraterna (rasisterna) som vill fortsätta att driva två Ringhals-reaktorer. Inget konstigt där, kan man tycka. Rasisterna gillar kärnkraft. Det gör flera andra partier också.

Det märkliga är att stängningen av R2 beslutades av ägaren Vattenfall för fem år sedan. På rent marknadsmässiga grunder. Högre ställda säkerhetskrav efter Fukushima-katastrofen och marknadens alternativa energikällor gjorde underhåll och drift av R2 och R1 olönsamma.

Till följd av Vattenfalls beslut har underhåll inte gjorts i samma utsträckning som om driften planerat att fortsättas. Uppdateringar av säkerhetssystem har inte gjorts. Företaget har uttalat sig, och sagt att det inte är möjligt att starta reaktorerna igen.

Moderaterna och Kristdemokraterna har aviserat att de stödjer rasisternas motion.

Sveriges riksdag ska alltså idag diskutera ett förslag som inte är ekonomiskt rimligt, inte driftmässigt säkert och inte organisatoriskt genomförbart. Enligt det företag som äger och driver reaktorerna. Vilket inte hindrar vårt parlaments mest marknadsorienterade partier (möjligtvis undantaget Centerpartiet) att stödja förslaget.

Vi lever i nya, spännande tider. Absurda, farliga tider. Men onekligen intressanta tider.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s