Hyrläkare är inte problemet!

Vi pratar ofta om hyrläkare. Inhyrd personal i stort, men inhyrda läkare bär på något sätt en särskild symbolik. En högavlönad grupp med hög status som plötsligt får än högre lön, men med förmodat mindre ansvar. Det sticker i ögonen. Miljonerna det kostar sticker också i ögonen. Men jag tror att det sticker extra i…

Om knäckebröd och politiskt engagemang.

Till kaffet idag tar jag en knäckebrödsmacka med kaviar på. Falu Rågrut, som oftast. Tankarna glider iväg till två olika historier om knäckebröd, inhämtade under väldigt olika delar av mitt liv. Lunch i S:t Knuts skola i Falsterbo, någon gång kring 1980. Min lärare heter Inger Sarvik. En sådan där lärare som verkligen såg sina…

Om försvars- & säkerhetspolitik i utveckling. Eller: Hur grön bör man vara? #säkpol

Vad är ett politiskt parti? Jag skulle säga: En grupp människor som – utifrån en uppsättning värderingar – söker att lösa politiska problem, med olika verktyg. Vilka värderingar? Gärna utifrån någon mer eller mindre definierad ideologi. Klassiska sådana känner vi alla till: Liberalism och socialism. Konservatism är ett mer svårdefinierat djur, men brukar också anföras.…

Min personliga timme med Hans Rosling

Jag nåddes av nyheten om Hans Roslings bortgång på väg hem från arbetet idag. Fast han var 68 på sitt 69:e år känns det som en förtida bortgång. Vår värld behöver hans fokus på sanning, kunskap och pedagogik så mycket mer än någonsin förr. En gång fick jag en timme av Hans Roslings tid, helt…

Kongressmotionen “En grön försvars- & säkerhetspolitik” inlämnad. #miljopartiet #säkpol #föpol

Så var det gjort. Nu är motionen till Miljöpartiets kongress, om ”En grön försvars- och säkerhetspolitik”, inlämnad. Bara efter några timmar har vi stöd av tillräckligt många medlemmar för att motionen ska tas upp på kongressen i Linköping 26-28 maj. Vi är flera som har arbetat tillsammans med denna motion, vilket känns inspirerande framför allt därför att jag vet att det…

Vi behöver en ny sjukskrivningsprocess i Sverige. Några tankar om detta.

Sjukskrivningar är åter på tapeten. Expressen ondgör sig över att regeringen tog bort den bortre gränsen (den s k stupstocken) i sjukförsäkringen tidigare i år. Det föranleder många invändningar på sociala medier, riktade mot Expressen. Jag har förståelse för Försäkringskassans frustration över bristfälliga underlag. De anser att underlagen behöver förbättras. De har talat om detta…